Tajemnice snu logo

Sennik Pałac

W życiu onirycznym jest to marzenie każdego człowieka, by osiągnąć przewidywane rezultaty, zrealizować nadzieje osobiste, materialne, uczuciowe czy społeczne.

Ważny sen subiektywny, w którym udaje się dotrzeć na szczyty własnych ambicji, jeśli we śnie wejdziemy do pałacu.

Nie dociera się tam jednak bez walki, bez wysiłku, bez pokonania licznych przeciwności.

Czasami trzeba się bronić przed wartownikami, szczególnie jeśli we śnie poszukujemy wewnętrznego rozkwitu, zwalczyć rozmaite trudności, które bronią dostępu.

Pałac odnosi się do trzech poziomów duszy: ukrytego, schowanego w głębi każdego "ja"; siły i chęci osiągnięcia konkretnych wyników poznania, prowadzącego do sublimacji ideału; odkrycia skarbu, czyli niezniszczalnego szczęścia.

U mistyka pałac czy zamek oznaczają triumf w walce z negatywnymi siłami, osiągnięcie nareszcie prawdziwej wolności wewnętrznej.

Zobacz również: