Tajemnice snu logo

Sennik Palik

wsadzać paliki do podtrzymania winorośli lub innych gałęzi - to dowód zdolności przewidywania i organizacji, aby osiągnąć maksymalne korzyści, najczęściej na płaszczyźnie emocjonalnej.

Zobacz również: