Tajemnice snu logo

Sennik Palisada

przechodzić przez - zapowiedź interesującego odkrycia, nareszcie uda się zaspokoić ciekawość dotyczącą niedostępnego.

Przyjaźń lub miłość zostanie przyjęta.

jeśli nie udaje się przeskoczyć palisady - trudności z rozpoznaniem prawdziwych zamiarów jakiejś osoby, coś się przed nami ukrywa, jesteśmy odsuwani, spotykamy się z odmową.

jeśli udaje się przewrócić palisadę - stwierdzisz prawdę dotyczącą jakiegoś związku. Wysiłek doprowadzi do zwycięstwa, ale to trudna zdobycz.

Zobacz również: