Tajemnice snu logo

Sennik Pandora

Według mitu pierwsza kobieta, Pandora, otrzymała od Zeusa i od każdego z olimpijskich bogów najpiękniejsze cechy, tylko Hermes obdarował ją szelmostwem i kłamstwem.

Kiedy wychodziła za mąż za Epimeteusza, dano jej w posagu puszkę, przy czym surowo zabroniono zaglądania do niej. Pandora nie mogła przemóc ciekawości, nakłoniła więc męża do uchylenia wieka i w tym samym momencie ludzkość zaraziły wszystkie nieszczęścia, choroby i klęski, ale jednocześnie ludzie odziedziczyli nadzieję.

Pandora reprezentuje ogień rozdany ludziom za pośrednictwem seksualności. Od tej pory przenosi się na kobietę odpowiedzialność za źle przeżytą, źle pojętą miłość.

Chodzi tu o kobietę tkwiącą w każdym. Racjonalność reprezentuje umysł (wewnętrzny mężczyzna), a irracjonalność duszę uczuciową (wewnętrzną kobietę), która kłamie umysłowi, oszukuje racjonalność za pomocą uczuciowości, ośmiesza świadomość przez oślepiające, nierozsądne namiętności. W końcu boski ogień po przejściu przez miłosne porywy dotrze do umysłu. Nadzieja nieustannie dostarcza energii potrzebnej do kontynuowania walki, do wchodzenia z podestu na podest.

Jest to dziedzictwo, którym trzeba umieć się pocieszać bez względu na płeć. Jeśli śni ci się Pandora, twoja zmysłowa żeńska dusza: to historia twojej miłości.

Zobacz również: