Tajemnice snu logo

Sennik Penis

Symbolizuje źródło energii, moc twórczą krążącą między niebem a ziemią. Fallus jest odpowiednikiem słońca, a słońce dostaje się do duszy przez drzwi seksualności i przez ogień miłości.

Fallus jest więc źródłem wszelkiego twórczego i ewolucyjnego nasienia, jest także ideałem.

Dzięki miłości wszystko jest możliwe, czujemy się zdolni do wszystkiego zarówno w dobrym, jak złym. Ważne jest, by nadać temu ogniowi kolor jasny i świetlisty, to znaczy doprowadzić do boskiej doskonałości przez absolutne panowanie nad popędami.

Seksualność w snach nie dotyczy fizyczności, staje się boska, ponieważ ciało reprezentuje duszę. Daje możliwość odnalezienia się, zjednoczenia przede wszystkim z samym sobą, a następnie z innymi.

erekcja - symbolizuje więź między podziałem a unifikacją, między materialnym a nadprzyrodzonym, między ziemią a niebem, między ludzkim a boskim, między niedostępnym a dostępnym, między widzialnym a niewidzialnym, między niemożliwym a możliwym, między mężczyzną a kobietą, między nami a tymi, których kochamy.

mieć erekcję - oznacza zdolność kochania się nawzajem i kochania życia.

mieć erekcję, po której następuje orgazm - oznacza rozkwit osobowości i sukces na wszystkich płaszczyznach: z punktu widzenia rozwoju czy wyrażania duszy, sukces w pracy czy w miłości, zależnie od kontekstu snu, ponieważ fallus łączy nas z witalnymi elementami, ojcem, matką, rodziną, zdrowiem i bogactwem. Jest siłą twórczą z każdego punktu widzenia.

kochać się z osobą tej samej płci, nie mając na jawie żadnych skłonności do tego rodzaju związków - próba znalezienia równowagi, bycia w zgodzie z sobą.

osiągnąć orgazm - osiąganie harmonii wewnętrznej, większe ożywienie, rozkwit, jednolitość. To zaakceptowanie przeciwności i podziałów wewnętrznych, tak jakby one w ogóle nie istniały. Rozwinięcie nieznanej siły, przekroczenie niemożliwego

kochać się z dzieckiem i mieć orgazm - zapowiedź wielkiej siły płynącej z wielkiej woli, waleczności związanej z aktualnie realizowanym planem.

mieć normalny stosunek seksualny z osobą odmiennej płci - zapowiedź harmonii i miłości, pod warunkiem że obydwoje partnerzy osiągną orgazm, w przeciwnym razie miłości nie odwzajemnia ten, kto go nie doznał.

impotencja seksualna - świadczy o neurotycznym podejściu do życia. Dynamizm nie budzi już iskierki w duszy, radość słabnie, gaśnie miłość do życia. Trzeba przedefiniować wartości moralne.

penis formalny - oznaka dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego.

mały - trzeba pilnować swoich spraw i zająć się zdrowiem.

większy niż w rzeczywistości i w stanie erekcji - zapowiedź, że śniący będzie żył na wyższym poziomie.

Zobacz również: