Tajemnice snu logo

Sennik Pępowina

Pojmowana jako korzeń, z którego rodzi się i którym żywi się wszelkie życie, wiąże się z okresem rozwoju, kiedy embrion jest jeszcze połączony z matką.

W snach oznacza stały rozwój ducha, który odnawia się przez liczne przemiany w ścisłym powiązaniu z duchem wszechświata, stanowiącym podstawę prawdziwego postępu psychicznego.

Zobacz również: