Tajemnice snu logo

Sennik Pieczęć Salomona

Gwiazda sześcioramienna złożona z dwóch skrzyżowanych trójkątów. To synteza przeciwieństw.

Związek doskonałego z niedoskonałym, czasowego z bezczasowym, pozytywnego z negatywnym. Łączy świat duchowy z materialnym.

odwrócony trójkąt skierowany wierzchołkiem w dół - reprezentuje pasywne: wodę, pierwiastek żeński, ziemię, siły z dołu; w magii łączy się z siłami ciemności.

trójkąt skierowany wierzchołkiem w górę - reprezentuje aktywne - ogień, pierwiastek męski, niebo, siły z góry. Pozwala przyłączyć się do energii niebiańskich.

pieczęć idealnie odbita - wyraża cnotę za pomocą heksagramu, który łączy wszystkie cztery żywioły: ogień, wodę i powietrze, ziemię (przez skrzyżowanie trójkątów).

jeśli widzi się we śnie pieczęć Salomona - to stawia nas wobec bardzo, bardzo wysokiego poziomu ewolucji, pod warunkiem że praktykuje się związek pierwiastka najwyższego i nadprzyrodzonego, przezwyciężając swoje rozliczne skłonności, dąży się do harmonijnego połączenia przeciwieństw. Pieczęć Salomona to stan istoty, która wybrała złoty środek, doskonałość i której udało się zyskać panowanie nad wszystkimi swoimi instynktami.

Zobacz również: