Tajemnice snu logo

Sennik Pierzyna

Posługujemy się nią, kiedy jest zimno. Oznacza potrzebę kochania, a więc niezaspokojenie seksualne, brak miłości lub odepchnięcie.

Zobacz również: