Tajemnice snu logo

Sennik Pion

Oś ziemia-niebo, czyli pion, ma bardzo istotne znaczenie symboliczne.

Ta wstępująca linia zmusza śniącego do wybrania określonego wymiaru. Symbolizuje stojącego węża, powodującego związek przeciwnych sił. Zapowiada oczywiste sukcesy i postęp.

Zobacz również: