Tajemnice snu logo

Sennik Płaszcz

Jest symbolem ochrony uczuciowej lub biznesowej.

nosić piękny płaszcz, w dobrym gatunku - cieszysz się bezpieczeństwem, oparciem, tak potrzebną przyjaźnią.

widzieć się w cudzym palcie - pragnąć i otrzymać poparcie od właściciela okrycia.

widzieć nieprzyjaciela przykrytego paltem - musimy przyznać, że ma silniejsze koneksje, niż przypuszczaliśmy.

Płaszcz można traktować również w znaczeniu metamorfozy, identyfikacji z jakąś myślą, modą, z pozycją społeczną.

Zobacz również: