Tajemnice snu logo

Sennik Pływać

Ruch towarzyszący pływaniu: to gest duszy i umysłu zjednoczonych w reakcji i świadomym podjęciu działania, które ma doprowadzić do przezwyciężenia samego siebie.

pływać - to stawienie czoła swoim lękom, niedostatkom, pustce i brakom. Lękom głębokim, jeśli pływamy na głębokiej wodzie, mało niepokojącym na wodach płytkich.

Pływać, to kontynuować nurt swego życia, szczęśliwy lub nieszczęśliwy zależnie od zdolności regeneracji w wodzie, bo woda to macierzyńska dobrodziejka.

pływać w czystej wodzie - zapowiada trudności nie tak kłopotliwe, jak pływanie w wodzie bagnistej czy błotnistej, ale zanosi się jednak na ataki i dysputy.

pływać w błotnistej wodzie - związki uczuciowe nieszczęśliwe lub przynoszące rozczarowanie.

pływać w czarnej wodzie - przelotna lekkomyślność, niebezpieczeństwo.

jeśli wychodzisz z wody przed końcem snu - jasno zrozumiesz całą zagadkową sytuację.

jeśli natomiast zostaje się w wodzie lub pod wodą - przesłanie snu nie dosięgnie myśli i nie uda się rozwiązać aktualnego problemu.

zanurkować w głęboką wodę - dowód, że śniący jest zdeterminowany w poszukiwaniu prawdy. Konieczna stała się eksploracja nieświadomości, ty lepiej zrozumieć siebie i innych. Odkrywamy drzemiące siły, które gotowe są do wykorzystania w działaniach dziennych. Być może jest to informacja o tym, czego można spróbować w relacjach interpersonalnych.

nurkować - decyzja podjęcia ryzyka typu "wszystko za wszystko", odkrycia prawdy, co nie jest wolne od niebezpieczeństw, można bowiem napotkać morskie potwory, które uniemożliwią dostęp do osobistych skarbów, trzeba więc z nimi walczyć.

topić się - zdarzy się trudna sytuacja, przewyższająca możliwości naturalnych sił.

jeśli widzisz pełne życia ryby - to dobry i pomyślny znak; zapowiedź zdrowia i szczęścia.

martwe ryby - zapowiadają pecha, nieodwzajemnione uczucia.

trzymać w ręku rybę - dokonasz uczuciowego podboju (dotyczy to zarówno kobiety, jak mężczyzny).

zostać ugryzionym przez węża - zapowiedź wyzdrowienia, pod warunkiem że we śnie wychodzimy z wody.

łagodny prąd - zawsze zapowiada pogodę, pomyślność.

płynąć pod prąd - przeciwności.

prąd prowadzący do progów wodnych - przyszłość naznaczona ciężkimi próbami.

pokonywać rzekę wpław - absolutna zmiana egzystencji. Życie będzie zupełnie inne.

napotkać łódź czy jakikolwiek obiekt, na którym można płynąć - możesz się spodziewać wsparcia.

Zobacz również: