Tajemnice snu logo

Sennik Pokój

Pokój w życiu onirycznym tak samo nie da się opisać jak na jawie. Wyczuwa się go w powiązaniu z obrazami, postaciami, słowami czy nawet ciszą.

Kryteria pokoju wydają się nierealne w konfrontacji z naszymi zainteresowaniami, ale zainteresowania pokojowe nie współbrzmią z aktualnym stopniem ewolucji ziemi. W miłości, podobnie jak w interesach, na ogół występują relacje typu dominujący/zdominowany, uciśniony/uciskający. Jeśli w swym nocnym życiu cieszysz się pogodą i radością pokoju, staraj się z tego korzystać, bo jest to rekompensata za pracę nad sublimacją instynktów.

Niewidzialne zawsze sowicie wynagradza nasze wyrzeczenia. Na ogół zupełnie inaczej, niż mogliśmy przewidywać.

prawdziwy pokój - to kontemplacja boskiej obecności w każdym z nas.

pokój ze snu - pokazuje przyszły stan ducha.

Zobacz również: