Tajemnice snu logo

Sennik Półksiężyc

Symbolizuje to wszystko, co się zmienia i ulega nieustannej transformacji podczas trwania cyklu.

W starożytności półksiężyc identyfikowany z Artemidą - Dianą stał się symbolem cnoty i narodzin. Sierp księżyca połączony z gwiazdą stał się symbolem raju. Teolodzy muzułmańscy przypisują mu znaczenie zmartwychwstania w sensie nadprzyrodzonym. W znaczeniu onirycznym półksiężyc obiecuje wewnętrzną odnowę, odzyskanie energii po chwilowym zobojętnieniu.

Zobacz również: