Tajemnice snu logo

Sennik Posąg

Posągi personifikują majestatyczną moc niewidzialnego. Stanowią inspirację dla osobistości sprawujących na ziemi władzę. Posągi wywierają wpływ na tych, którzy powinni działać za ich pośrednictwem. Opisują decyzje, jakie rządzący podejmą w strukturach samorządowych, religijnych czy państwowych.

z brązu - chroni przed ciemiężycielami.

bardzo wielkie posągi ze złota, które się poruszają - zapowiadają zadziwiające dochody i bogactwa.

zostać przemienionym w posąg ze złota - biednemu zapowiada bogactwo, a zamożnego ostrzega, że będzie szpiegowany i będzie miał wrogów.

zostać przemienionym w posąg z żelaza - zapowiedź wielkich nieszczęść.

wykonywać posąg osoby kochanej - to znaczy, że będą podjęte działania, by uformować jej rozwijającą się osobowość na podobieństwo tego, jak chciałoby się ją widzieć.

modelować posąg - obietnica wielkiego sukcesu i znacznego rozgłosu.

widzieć posąg na piedestale - oznacza, że obdarzasz tę osobę nieuzasadnionym uwielbieniem.

Zobacz również: