Tajemnice snu logo

Sennik Przekalkować

Brak natchnienia, wyobraźni, oryginalności i osobowości, jeśli śni ci się kopiowanie jakiejś istniejącej już formy. Zbyt konformistyczne zachowanie.

Zobacz również: