Tajemnice snu logo

Sennik Przybijać do brzegu

Sposób, miejsce i towarzystwo, w jakim odbywa się zsiadanie ze statku, wyjaśniają przyczynę i zakończenie określonej sprawy, a także możliwości rozpoczęcia następnej.

Zobacz również: