Tajemnice snu logo

Sennik Punkty kardynalne

Północ, południe, wschód, zachód.

północ - podobna symbolika jak noc, zimno, nicość, miejsce studiów, powtarzania, przygotowania, wszystko, co jest w rezerwie.

znaleźć się na północy - zapowiedź samotności, ale chwilowej, przygotowującej do ciekawej przyszłości. Miejsce, skąd odchodzą żywi i gdzie przybywają umarli. Północ reprezentuje okres stagnacji i introspekcji, zanim zdefiniujemy nowe ideały. Jej kolor: żółty.

południe - poświęcenie, ofiara, miłość jako powołanie. Ma podobne znaczenie jak namiętny ogień, satysfakcja, apogeum, które pozwala jednak przewidywać upadek. Symbolika podobna do godziny dwunastej w południe, zenitu, sukcesu.

wschód - symbolizuje narodziny lub odrodzenie, przebudzenie wegetacji, witalną, poezję, poranek, muzykę, początek miłości lub dzieła. Przycina więc znaczenie raju, wszechogarniającego szczęścia. Kolor: biały. Reprezentuje początek cyklu, poranek jakiegoś planu czy szczęścia.

zachód - symbolizuje upadek, starość, zniknięcie słońca, pojawienie się ciemnicy, wieczoru, bo słońce znika i ciemność zajmuje miejsce światła. Jest przeciwieństwem raju: symbolicznie jego miejscem jest głębia ziemi, tam, gdzie są złe duchy. Zapowiada upadek naszych aspiracji. Kolory to czerwień, czerń.

Oś północ-południe wydaje się mówić o narodzinach i dojrzałości życia, a oś wschód-zachód o narodzinach i śmierci, jest to znaczenie krzyża lub/i skrzyżowania. Symboliczna śmierć to zapomnienie, zobojętnienie, zerwanie, rozwód.

Nicość, symboliczna "rezerwa" mówi o tym, co jeszcze nie zostało wykorzystane, o potencjale intelektualnym czy psychologicznym, o wszystkim, co kryje się w nieświadomości. Symboliczne narodziny to odkrycie tego, co wydawało nam się niemożliwe do zrealizowania, a sprzyjające temu warunki tworzą wiosnę miłości, ideału. Dojrzałość to jest to, co poświęcenie czy poczucie misji przyjmuje z mądrością. To dobry lub zły rezultat naszych przeszłych działań, sukces lub porażka.

Zobacz również: