Tajemnice snu logo

Sennik Pustelnik (tarot)

Dziewiąty z wielkich arkanów tarota. Reprezentuje znak Panny i Koziorożca. Szósty dom astrologiczny.

Izoluje się w życiu wewnętrznym; tajemnie rozkoszuje się mądrością, widząc, że trudno ją przekazać. Pogłębia swoją wiedzę. Nosi płaszcz wtajemniczonego, a jego szczęście płynie z komunikowania się z niewidzialnym, z którym niestrudzenie prowadzi działania służące przezorności - Pan swoich namiętności, świadom jałowości ziemskiej chwały, zna prawdziwe moce wtajemniczonego mistrza płynące z umysłu głębokiego, medytacyjnego, któremu obca jest wszelka frywolność, bo żyje w celibacie i czystości.

Zobacz również: