Tajemnice snu logo

Sennik Rachunek

płacić rachunek - nie ryzykuj, możesz znaleźć się w bardzo nieprzyjemnej sytuacji,

otrzymać rachunek - poprawi się twoja sytuacja życiowa,

przeglądać rachunki - osiągniesz kompromis, w jakiejś istotnej sprawie,

sumować rachunki - kłopoty osobiste lub finansowe,

Zobacz również: