Tajemnice snu logo

Sennik Róg (zwierzęcy)

Symbol mocy i siły duchowej.

Wydziela wibracje intelektualne, a także agresywne dążenia. Z powodu swego kształtu jest symbolem nowiu księżyca.

Dzięki ostremu zakończeniu przybiera aspekt męski i agresywny, może oznaczać potężną broń.

Wół i bydło rogate to symbole Magna Mater, w kulturach neolitycznych reprezentują bóstwa płodności.

Róg reprezentuje pierwiastek męski i żeński, aktywny i pasywny, oddaje więc ową dwoistość, która pozwala człowiekowi zachować wewnętrzną równowagę, aby osiągnąć dojrzałość i pełną samorealizację.

Wklęsły kształt sprawia, że róg jest symbolem płodności. Na ogół mówi o sile wewnętrznej.

Dla kobiety oznacza płodność i wyzwalającą przygodę.

Mężczyznę ostrzega, że musi okazać wielki spryt w interesach.

widzieć głowę zwieńczoną zwierzęcym rogiem - przepowiednia gwałtownej śmierci spowodowanej autodestrukcyjną agresją.

Rogi symbolizują też agresywność, zagniewanie, a także moc i władzę.

róg myśliwski - wyraża przede wszystkim nudę i smutek.

słyszeć dźwięk rogu - skrajna sentymentalność połączona z uczuciem osamotnienia.

Zobacz również: