Tajemnice snu logo

Sennik Romb

Symbol erotyczny, reprezentuje kobietę i jej płodność.

Tak rozumiany romb zapowiada miłość i szczęście. W sensie ezoterycznym reprezentuje przejście przyszłego wtajemniczonego do osnowy świata, gdzie napotka siły z ziemskich głębi, wyzwoli się od nich dzięki światłu. Tak rozumiany romb symbolizuje wymianę miedzy niebem a ziemią.

Zobacz również: