Tajemnice snu logo

Sennik Różaniec

Odmawianie różańca bez względu na to, czy chodzi o hinduski złożony z 50 paciorków, buddyjski złożony ze 108, 99 ziaren różańca muzułmańskiego, czy 60 chrześcijańskiego, łączy ta sama zasada: wymawianie powtarzających się formuł, aby otrzymać nadprzyrodzone wsparcie.

Modlitwa jest konieczna, aby przejść próbę.

modlić się we śnie - zachęta ze strony naszych przewodników, którzy dają nam do zrozumienia, że bez pomocy z góry będzie nam trudno przejść oczyszczenie, które akurat się odbywa lub będzie się odbywało w przyszłości, bo różaniec jako symbol to gigantyczne drzewo poza wymiarami, łączące niebo i ziemię.

Różne obyczaje, różne wierzenia pozwalają na odmienne interpretacje. We śnie różaniec oznacza przepływ energii między niebem a ziemią.

Na podstawie scenariusza snu musicie sami zdecydować, co zapowiada: podróż czy okres trudności, czy może konieczność wezwania pomocy. Czasami staje się symbolem protekcji i opieki, ale zależy to od uczuć, jakie żywisz we śnie.

Zobacz również: