Tajemnice snu logo

Sennik Rozwód

Zapowiada to, co uwypuklone zostało w treści snu, a więc nadchodzącą separację.

Zobacz również: