Tajemnice snu logo

Sennik Schody

Nabierają znaczenia wznoszenia się i opuszczania w dół. Oznaczają skierowanie całej energii na zaspokojenie ambicji.

wchodzenie po schodach - to podejmowanie wysiłku, zmiana poziomu, poprawa klimatu uczuciowego lub duchowego.

To, co znajduje się na szczycie schodów, pozwala na pomyślną lub niepomyślną dedukcję celów do osiągnięcia czy rezultatów aktualnych poszukiwań. Na szczycie schodów zaczyna się kolejna walka, kolejna praca, wyższy stopień wiedzy, etap większego szczęścia, głębszej świadomości. Schody mają znaczenie przesmyku między dwoma etapami życia. Decydujemy się wejść czy nie? Jak wchodzimy? Jeśli łatwo, to znaczy przejście jest miłe i nietrudne.

solidne - jesteś gotów dokonać zmiany, by osiągnąć dalszy etap rozwoju wewnętrznego.

przewrócić się, wchodząc po schodach - niezręczne zachowanie uniemożliwi wyzwolenie wewnętrzne.

wchodzić po spiralnych schodach - lepsze zrozumienie boskiej miłości.

schodzić po schodach - powrót do podstawowych umiejętności, do instynktów i nieświadomości. To odmowa przyjęcia nowej motywacji, uczucia czy ewolucji. Dowód niezdolności pokonania ograniczeń w drodze do wyzwolenia.

Zobacz również: