Tajemnice snu logo

Sennik Ścinać

Ilustruje rezultaty naszych poczynań.

Bardzo ważny sen wyrażający niemożność narzucenia własnych aspiracji, myśli i motywacji.

Często śniący doznaje poczucia winy z powodu dawnego zachowania, co rodzi nieświadome pragnienie poniesienia kary.

Chwila depresji, którą należy zwalczyć, akceptując swoje dawne błędy i zaślepienie.

Po takim śnie najpierw należy podjąć próbę wybaczenia samemu sobie, następnie prosić o usprawiedliwienie swego absurdalnego zachowania i siedząc z zamkniętymi oczami, wyobrazić sobie cudowne słońce. Życie ziemskie składa się wszak z rozpoczynania i wznoszenia się. Licz na wszechmoc słońca i jego promieni.

Codziennie narzucaj swojej wyobraźni to ćwiczenie. Zresztą dekapitacja nie świadczy tylko o stanie psychicznym. W istocie ścięcie głowy w postaci onirycznego skazania czy egzekucji pozwala przewidywać bolesne wydarzenia w życiu: zgon osoby bliskiej, utratę dóbr materialnych w wyniku złego zarządzania czy pożaru albo wskutek innych naturalnych kataklizmów czy rozwodu.

Dla prawdziwych kryminalistów taki sen ma przeciwne znaczenie: osiągną korzyści i wyjdą ze sprawy bez szwanku.

Bankierzy, kupcy, dyrektorzy w wyniku snu o dekapitacji stracą dużo pieniędzy.

Sen przychylny dla spadkobierców: prawne uznanie rekompensaty poniesionych szkód.

Zobacz również: