Tajemnice snu logo

Sennik Sierp

Służy utrzymaniu trawy w dobrym stanie, jej odpowiedniego przycięcia, aby ogród nie przypominał pola zostawionego odłogiem, a więc żeby miłość nie zatraciła smaku i harmonii.

To narzędzie mówi o cykliczności i czasie, współdziała z naturą, ścinając dojrzałą pszenicę; symbol pomyślności, co oznacza ciągłą odnowę w miłości czy w interesach.

złamać czy wyszczerbić sierp - nieuchronne fiasko planów. Wewnątrz ciebie nie istnieją już cykle, możliwości odnowy. Radykalna zmiana. Konflikty kładą kres współpracy, związkowi uczuciowemu.

Jednak w zależności od celu, w jakim używamy sierpu, to, co kosi, symbolizuje to, co dobiega końca w powtarzającym się cyklu.

Zobacz również: