Tajemnice snu logo

Sennik Spiż

Symbol ambiwalencji, nieprzekupności, nieśmiertelności i sprawiedliwości.

Utożsamia związek słońca z księżycem, negatywnego z pozytywnym. Reprezentuje związek oparty na podstawach duchowych, rękojmię konkretnych i trwałych rezultatów.

Zobacz również: