Tajemnice snu logo

Sennik Sto

Reprezentuje niepodzielną całość. Nadaje ton kwalifikujący, bardzo prestiżowy i wróżący powodzenie. Pozwala oczekiwać licznych awansów i sukcesu.

Zobacz również: