Tajemnice snu logo

Sennik Swastyka

Symbolizuje wir stworzenia, wokół którego układają się i hierarchicznie kręgi ewolucyjne, zbliża się do znaczenia koła. Jest to centrum, wokół którego sytuują się cztery strony świata. Jego wibracja odpowiada liczbie 10 000, która wyraża masę istot i życie. Horyzontalnie odpowiada władzy królewskiej; w układzie pionowym władzy kapłańskiej.

Krzyż swastyki był także emblematem Hitlera i z tego powodu w wyobraźni powszechnej mógł zatracić swój sens sakralny. Bez względu na to, czy wykorzystuje się go do polityki, czy zgodnie z wierzeniami Azji, ten krzyż ogniskuje energie płynące z różnych kierunków według swego przeznaczenia, boskiego lub piekielnego, wychwytuje jak wiatrak energie kosmiczne.

Zobacz również: