Tajemnice snu logo

Sennik Świątynia

Uświęca wydarzenia, które zapowiada, bo zawsze odnosi się do tej części naszej osoby, która staje się najważniejsza, którą chcielibyśmy widzieć nietkniętą: nasze pragnienia, przekonania, nasze miłości materializują wewnętrzną świątynię, owo osobiste sacrum, które łączy się z obrazem sacrum uniwersalnego. Ołtarz, na którym celebruje się boską dobroć, to miejsce przekształcenia energii ludzkiej w energię boską.

W świątyni występują aspekty niewyczerpanego i aspekty miłości, które dostosowują się do nieograniczonych wymiarów.

Stale przebywa tu nadzieja. We śnie, jeśli jesteś wystawiony na ciężką próbę, będziesz się modlił, a na ołtarzu sakralizujemy to, czemu chcemy nadać cechy trwałości.

W życiu onirycznym świątynia nie jest miejscem, tylko świętym wymiarem, który decyduje o tym, co pozostanie na zawsze upragnionym ideałem, dostępnym i połączonym z aspektem boskim.

Świątynia sygnalizuje nasze nadzieje, możliwe lub niemożliwe do zrealizowania, za pomocą scen, jakie w niej oglądamy.

kazanie - ma identyczne znaczenie jak szkoła.

Zobacz również: