Tajemnice snu logo

Sennik Szczekanie

Przyjaciel oczekuje wiadomości, potrzebuje uczuciowego wsparcia.

Zobacz również: