Tajemnice snu logo

Sennik Taboret

Reprezentuje potrzebę porzucenia niepokojów i odprężenia się, zapomnienia o kłopotach.

Zobacz również: