Tajemnice snu logo

Sennik Tantal

Przez swe wyniesienie, upadek, próżność, symbolizuje karę przeznaczoną dla osoby, która dumnie aspiruje do wyżyn, które do niej nie należą. Tantal żyje w każdej ludzkiej istocie, która nigdy nie czuje się usatysfakcjonowania swoimi sukcesami. Reprezentuje niekończącą się i nigdy niezaspokojoną pogoń za ideałem.

Męką Tantala będzie niemożność osiągnięcia tego, co osiągalne. Nie może uchwycić tego, co wymyka się jego pragnieniu, niczym skarb, który nieustannie się zapada.

Zobacz również: