Tajemnice snu logo

Sennik Tarot

Najstarsza wróżba karciana oparta na mitologicznych symbolach. Arkana mniejsze i większe dostarczają najwyższej wiedzy ezoterycznej, szczególnie dotyczy to 22 arkanów większych, które odpowiadają drodze ludzkiego przeznaczenia, unosząc hermetyczną zasłonę programu przeznaczonego każdemu, przewidując każde zmaganie i zakręt ziemskich cykli w drodze do realizacji własnego "ja". Niewykluczone, że owe arkana większe, czyli karty główne, pojawiają się w twoich snach. Mają wówczas identyczne znaczenie jak na jawie.

Niektóre arkana tarota mają wyraźne implikację społeczne, są to Cesarzowa, Cesarz, Wielka Kapłanka (Papieżyca) i Wielki Kapłan (Papież). Określają osoby przeznaczone do zajęcia wiodących miejsc w społeczeństwie na płaszczyźnie materialnej lub duchowej.

Cesarzowa dzięki wiedzy i inteligencji odpowiada prawu wibracji.

Cesarz dzięki zdolności rządzenia odpowiada prawu realizacji.

Wielka Kapłanka przez swą duchową i opiekuńczą świadomość kroczy drogą milczenia i tajemnicy.

Wielki Kapłan przez swoje doświadczenie powinien niczym przewodnik uczyć oszczędzania sił mentalnych.

Inne karty główne odnoszą się bardziej do pracy nad rozwojem osobowości. Są to; Zakochany, Pustelnik, Wisielec, Żongler. Te arkana zmuszają do znalezienia rozwiązań w samym sobie dzięki odkryciu niezbędnych narzędzi w obliczu sytuacji na pozór nierozwiązywalnych.

Zakochany osiągnie wewnętrzną transformację drogą uczuciową. Uwypukla prawo wolnego wyboru w miłości.

Wisielec znajdzie drogę wewnętrzną dzięki duchowej transformacji. Określa prawo kompensacji.

Pustelnik odnajdzie swoją ewolucję w samotności, idąc drogą mądrości i odwagi i stosując prawo poznania.

Żongler zna klucz do wszystkich tajemnic i potrafi odmienić najbardziej niezwykłe sytuacje dzięki zaradności, sprytowi i determinacji. Stosuje prawo woli.

Inne arkana stawiają jednostkę w konfrontacji z wyższymi siłami w walce lub fuzji; to Wóz, Koło Fortuny, Wieża Boga (Wieża Rażona Piorunem). Wóz reprezentuje zdolność przewidywania największych wyzwań i gromadzenia sił. Koncentruje jednostkę na odpowiedzialności.

Koło Fortuny przedstawia przeznaczenie, które oddziałuje na szczęśliwy lub nieszczęśliwy rozwój sytuacji, uświadamiając prawa cykliczności. Wieża Boga (Wieża Rażona Piorunem) doświadcza jednostkę zawaleniem wszelkich fundamentów w chwili próby, jest posłuszna prawu równowagi przeciwieństw.

Inne karty uruchamiają siły niewidzialne. Są to Diabeł i Śmierć.

Śmierć stawia jednostkę w sytuacji bez wyboru, narzuca konieczność podporządkowania się nieuchronności oderwania. Należy się pochylić przed prawem transformacji.

Diabeł wyraża cały wpływ zła wewnątrz i na zewnątrz jednostki. Przypomina o prawach diabolicznych sił, z którymi wiąże go nadmierne zainteresowanie sprawami materialnymi. Pozostałe karty mają podwójne znaczenie i odnoszą się do tego, co zmierza przede wszystkim do przywrócenia lub ocalenia cnoty i sprawiedliwości. Są to: Siła, Sprawiedliwość, Wstrzemięźliwość i Sąd.

Siła uwidacznia bardzo trudne sytuacje, które zmuszają nas do staczania wewnętrznych walk. Ta karta powinna odwrócić upadek i najgorsze wydarzenia dzięki odwadze duchowej. Reprezentuje prawo absolutnego wysiłku. Sprawiedliwość odsyła nas do prawa i sprawiedliwości uniwersalnej, a nie tej widzianej przez ludzkość. Ten arkan wykracza poza czasy ziemskie i rozciąga się na prawo przyczyn i skutków w powiązaniu z kontynuacją życia.

Wstrzemięźliwość dyktuje nam zachowania bardziej uniwersalne przez harmonię i szukanie złotego środka. Podlega prawu transformacji wszystkiego, co ciemne w nieświadomości za sprawą oczyszczenia.

Sąd przynosi nam panoramiczną wizję przebytej drogi, gdy zastanawiamy się nad kierunkiem dalszego życia. Odpowiada jak sędzia, kiedy życie kieruje nas zgodnie z przeznaczeniem i wibracjami na drogę rekompensaty lub potępienia. Uwidacznia prawo reinkarnacji.

Inne arkana pokazują niewidoczne wpływy za pośrednictwem relacji kosmicznych lub astrologicznych. Są to: Gwiazda, Słońce, Księżyc i Świat. Gwiazda budzi kreatywność, inspirację, dostęp do zrozumienia tajemnic, kontaktując nas z nieokreślonością braku wymiaru. Chroni i stwarza szanse dzięki prawu oszczędzania życia.

Słońce stawia nas w centrum promieniującej energii w takim wymiarze wszechświata, gdzie inspiracja ma być aktywna i produktywna. Zachęca do życia według prawa polaryzacji.

Księżyc odnosi się do wyobraźni, emocjonalności, seksu, do pierwiastka żeńskiego, nocy, do nieświadomego i do przebudzenia, przeprowadzając przez wszystkie czary nocy do poranku dojrzałości uczuć. Wprawia nas w wibracje zgodne z prawem rytmu.

Świat wciąga nas w odkrycie androgynii, człowiek osiąga komplementarność przez poznanie swojej natury i relacji z kosmicznym wszechświatem. Ten arkan stawia nas wobec zwycięskich lub destrukcyjnych zmagań o osiągnięcie pełnego rozkwitu lub upadku związanego z końcem czasu i trwającego aż do końca świata. Odpowiada prawu współzależności.

Zobacz również: