Tajemnice snu logo

Sennik Tkać

Życie to nieustanne tkanie.

Kiedy materiał skończony: śmierć.

nić, materiał, zawód tkacza - symbole przeznaczenia i etapy jego trwania.

tkać - tworzyć życie, własny rozwój. Osobista tkanina przystosowuje się do niebiańskiego porządku, który jest strukturą wszechświata. Tkanie odpowiada cyklom, upływowi czasu w plątaninie wydarzeń i działań, przemijaniu dni.

Zobacz również: