Tajemnice snu logo

Sennik Tron

Zakłada pojęcie chwały, pozostaje symbolem ludzkiej wielkości.

boski tron - reprezentowany jest przez tron na apokaliptycznym niebie; mówi o chwale boskiej na końcu czasu.

Tron uważany za siłę jednoczącą reprezentuje siły pośrednie między aspiracjami niebiańskimi a ziemskimi.

tron - obiecuje przywileje biednemu, który dokona błyskotliwych czynów; więzień odzyska wolność; poeta i filozof dostąpią królewskiej protekcji, a kapitan statku może się radować, widząc się na tronie.

Tron nie jest szczęśliwy dla ludzi cieszących się dobrym zdrowiem, ponieważ albo zachorują sami, albo stracą bliskich, albo czeka ich jakaś forma samotności. Złoczyńca zostanie wydany w ręce sprawiedliwości.

zasiadanie na tronie - zapowiada nadmierne ambicje.

widzieć króla na tronie - zapowiedź wpływowej protekcji i opieki.

Zobacz również: