Tajemnice snu logo

Sennik Uszczelniać

Nieufność wobec niedyskretnych, którzy mogliby odegrać złą rolę w twoim życiu. Wyczuwa się potrzebę zapobieżenia zerwaniom i skomplikowanym sytuacjom.

Zobacz również: