Tajemnice snu logo

Sennik Wachlarz

Kokieteria i duma. Pragnienie zmiany atmosfery.

Krótki wyjazd czy nowe znajomości poprawiłyby morale.

Zobacz również: