Tajemnice snu logo

Sennik Wagon

wagon z towarem - reprezentuje dobra zbiorowe, wspólne dla jakiejś społeczności czy pary.

wagon restauracyjny - informuje o pragnieniu wyruszenia w podróż, zmiany atmosfery, otoczenia i widzenia świata.

wagon sypialny - reprezentuje pragnienie zmiany życia seksualnego, chęć zerwania z monotonią i przeżycia eskapady.

Zobacz również: