Tajemnice snu logo

Sennik Woal

Ukrywa prawdę.

Wszystko, co zawoalowane - utrzymuje wiedzę.

gnieść woal - zrozumieć, pochwycić i przystosować.

osłonić - dotrzeć do poznania, do nauczania hermetycznego. Ten, kto zna swoje poprzednie egzystencje, będzie kontrolował obecne życie.

rozdarty woal - informuje o sublimacji.

Czysto są to nasze niewyznane instynkty, które przeszkadzają nam w osiągnięciu wyznaczonego celu.

Woal, nasze niedostatki, niezrozumienie samych siebie, niszczą często bez naszej woli i wiedzy szanse na szczęście.

Woal reprezentuje często nasze złudzenia. A kiedy się częściowo odsłania, sprawia to ogromną przykrość.

W istocie ważne jest, by woal odsłaniał się powoli i stopniowo.

Woal jest jak kurtyna w teatrze przeznaczenia, zasłania nieprzewidywane, tajemne, intrygi, prawdę o nas samych i o innych.

welon panny młodej - jej widok zapowiada wielką miłość.

czarny woal - śmierć, oderwanie się.

Zobacz również: