Tajemnice snu logo

Sennik Wybory

We śnie kobiety uczestniczenie w wyborach znanej osoby płci przeciwnej to informacja o wyborze uczuciowym.

Dla wszystkich, którzy nie są politykami, sen o tym, że zostali wybrani, oznacza, że temat wyeksponowany we śnie dotyczy ich bezpośrednio i że mogą podjąć skuteczne działania jedynie wtedy, gdy wyraźnie wiedzą, do czego dążą.

przegrać wybory - niezrozumienie jakiegoś aspektu swojego aktualnego życia, ponieważ w miłości nie możesz zostać wybrany. Konieczność przeprowadzenia samoanalizy, aby zmienić kierunek czy sposób działania.

Zobacz również: