Tajemnice snu logo

Sennik Wydawca

Jeśli pojawia się we śnie, oznacza głębokie pragnienie zmiany życia. Zapowiada koniec pewnej fazy, konieczność znalezienia nowych możliwości.

Wydawca symbolizuje ukochaną osobę, z którą powinno się spędzić życie. Bez względu na to, czy objawia się w postaci męskiej, czy kobiecej zmusza do przedefiniowania podstaw naszego życia i do bezwarunkowego, pełnego zaangażowania.

Zobacz również: