Tajemnice snu logo

Sennik Zachód

W rytmie pór roku odpowiada zbliżaniu się zimy.

Wschód asystuje przy wstawaniu słońca, a zachód przy jego znikaniu. Wschód jest wiec otwarciem duchowym, mistycznym, a zachód to ścieżka materialna, logiczna i formalna.

Kraje Wschodu symbolizują zachętę do ezoterycznego poznania, a kraje wschodu koncentrują się bardziej na życiu materialnym, na celach skupionych w życiu zewnętrznym.

Kraje Wschodu mówią o początku projektu, uczucia.

Kraje Zachodu mają identyczny symbol jak zachodzące słońce. Oznaczają starość. A na płaszczyźnie uczuć czy zawodu potwierdzają zainteresowanie, które kończy się wraz z końcem dzieła.

Zapowiada koniec i przygotowanie nowych zarodków życia podczas nocnego snu. Słońce, które chowa się za górą czy zanurza w morzu, zapomnieć jakiejś działalności, miłości czy przedsięwzięcia.

Zobacz również: