Tajemnice snu logo

Sennik Zamknięta przestrzeń

To przede wszystkim ogrodzenie chroniące życie wewnętrzne. Niedostępne miejsce, w którym sytuuje się wszystko, co cenne (uczucia), użyteczne (mechanizm myślenia, zalety).

Zamknięty teren może być także miejscem zakazanym. We śnie mówi o stanie wewnętrznym skłaniającym do życia w absolutnej zgodzie z przekonaniami.

znaleźć się na zamkniętym terenie ze świadomością, że nie jest to odpowiednie miejsce - pozbawienie kogoś praw, brak szacunku, zbytnie natręctwo spowodowane często brakiem prawdziwego kontaktu.

być dobrze przyjętym na zamkniętym terenie - odnalezienie istoty własnego życia, stan duchowego rozwoju stawiający bariery intruzom. Zamknięty obwód to miejsce zarezerwowane. Każdy ma swoje konieczne sekrety, ponieważ bardzo wielu nie potrafi ich zrozumieć i zbyt beztrosko osądza.

Zobacz również: